м. Львів, вул. Озаркевича 4, офіс 1 (3 поверх)

тел.: +38 (032) 23 67 111; +38 (096) 295-11-02

e-mail: info@inneti.com

Досягайте вершин разом з нами!

Коди помилок http сервера, види та опис помилок серверу

Помилки ВЕБ-сервера діляться на діапазони:

100-199
Інформаційний. Повідомляє агенту що, запит агента прийнятий і обробляється.

200-299
Запит агента оброблений успішно, сервер відправив клієнтові запитуваний документ.

300-399
Запит агента змінений і агентові потрібно почати деякі дії для задоволення зміненого запиту.

400-499
Проблеми при спробі виконати запит.

500-599
Помилки сервера

У діапазоні визначені лише кілька кодів, хоча для сервера при необхідності можуть визначатися власні коди. При одержанні коду, який не можна розпізнати, агент інтерпретує його відповідно до діапазону, до якого цей код належить. Коди в діапазонах 100-199, 200-299 і 300-399 більшість Web-браузерів обробляють без повідомлення користувача, а деякі коди помилок з діапазонів 400-499, 500-599 відображаються для користувача.

Код помилки http сервера – помилка 100 Continue

Початкова частина запиту прийнята і клієнт може продовжувати передачу запиту.

Код помилки http сервера – помилка 101 Switching Protocols

Сервер виконує вимогу клієнта і перемикає протоколи відповідно до вказівки, даними в поле заголовка Upgrade.

Код помилки http сервера – помилка 200 OK

Запит клієнта оброблений успішно і відповідь сервера містить витребувані дані.

Код помилки http сервера – помилка 201 Created

Цей код стану використовується в разі створення нового URI. Разом з цим кодом результату сервер видає заголовок Location, який містить інформацію про те, куди були поміщені нові дані.

Код помилки http сервера – помилка 202 Accepted

Запит прийнято, але обробляється не відразу. У тілі вмісту відповіді сервера може бути надана додаткова інформація про дану транзакцію. Гарантії того, що сервер в кінцевому підсумку задовольнить запит, нема, навіть не дивлячись на те, що на момент прийому запит виглядав допустимим.
Код помилки http сервера – помилка 203 Non-Authoritative Information

Інформація в заголовку вмісту взята з локальної копії або у третьої сторони, а не з вихідного сервера.
Код помилки http сервера – помилка 204 No Content

Відповідь містить код стану і заголовок, але тіло вмісту відсутнє. При отриманні цієї відповіді браузер не повинен оновлювати свій документ. Оброблювач чутливих областей зображень може повертати цей код, коли користувач клацає на даремних або порожніх ділянках зображення.
Код помилки http сервера – помилка 205 Reset Content

Браузер повинен очистити форму, використовувану в даній транзакції, для додаткових вхідних даних. Корисний для CGI-додатків, що вимагають введення даних.
Код помилки http сервера – помилка 206 Partial Content

Сервер повертає лише частину даних потребованого обсягу. Використовується у відповіді на запит із зазначенням заголовка Range. Сервер повинен вказати діапазон, включений у відповідь, в заголовку Content-Range.
Код помилки http сервера – помилка 300 Multiple Choices

Викликаний URI позначає більше за однин ресурс. Наприклад, URI може позначати документ, перекладений на кілька мов. У тілі вмісту, поверненому сервером, може знаходитися перелік більш конкретних даних про те, як вибрати ресурс правильно.
Код помилки http сервера – помилка 301 Moved Permanently

Потрібний URI вже не використовується сервером і вказана в запиті операція не виконана. Нове місцезнаходження потрібного документа вказується в заголовку Location (див. настройки файлу. Htaccess). У всіх наступних запитах даного документа слід вказувати новий URI.
Код помилки http сервера – помилка 302 Moved Temporarily

Викликаний URI змішаний, але лише тимчасово. Заголовок Location вказує на нове місцезнаходження. Відразу ж після отримання цього коду стану клієнт повинен дозволити запит за допомогою нового URI (див. настройки файлу. Htaccess), але у всіх наступних запитах необхідно користуватися старим URI.
Код помилки http сервера – помилка 303 See Other

Викликаний URI можна знайти по іншому URI, вказаному у заголовку Location (див. настройки файлу. Htaccess). Його слід вибрати методом GET по даному ресурсу.

Код помилки http сервера – помилка 304 Not Modified

Це код відповіді на заголовок lf-Modified-Since, якщо URI не змінювався з вказаної дати. Тіло вмісту не надсилається, і клієнт повинен використовувати свою локальну копію.
Код помилки http сервера – помилка 305 Use Proxy

Доступ до потрібного URI повинен здійснюватися через proxy-сервер, вказаний в заголовку Location.
Код помилки http сервера – помилка 400 Bad Request

Означає, що сервер виявив в запиті клієнта синтаксичну помилку.
Код помилки http сервера – помилка 401 Unauthorized

Цей код результату, передаваний з заголовком WWW-Authenticate, показує, що користувач, що послав запит, не має необхідних повноважень і що при повторенні запиту із зазначенням даного URI користувач повинен такі повноваження надати.
Код помилки http сервера – помилка 402 Payment Required

Цей код в HTTP ще не реалізований.
Код помилки http сервера – помилка 403 Forbidden

Запит відхилений з тієї причини, що сервер не хоче (або не має можливості) відповісти клієнту.
Можливі причини помилки 403 Forbidden:

Ви намагаєтеся запустити CGI-скрипт, розташований поза CGI-директорії (наприклад, в директорії документів сервера www).
Можна запускати скрипти з www-директорії тільки якщо в ній є файл. Htaccess (із крапкою на початку) такого змісту:
Options + ExecCGI
Можливо, Ви намагаєтесь відкрити картинку або статичний HTML-файл, розташований в CGI-директорії. Цього робити не можна. Всі малюнки (а також інші файли, за виключенням скриптів) повинні знаходитися в www-директорії.
Якщо Ви очікуєте отримати лістинг каталогу, але виводиться ця помилка, ймовірно, для даної директорії видача лістингу заборонена (наприклад, це CGI-папка). Для дозволу лістингу в потрібній директорії повинен знаходитися файл. Htaccess такого змісту:
Options + Indexes
Код помилки http сервера – помилка 404 Not Found

Документ за вказаним URL не існує. Можливо, такий файл видалений, а можливо, Ви помилилися при наборі URL в браузері або пішли по невірному посиланню.
Код помилки http сервера – помилка 405 Method Not Allowed

Цей код видається з заголовком Allow і показує, що метод, який використовується клієнтом, для даного URL не підтримується.
Можливо, ви намагаєтеся відправити дані POST-форму на сторінку, яка не є скриптом (наприклад, на SHTML-сторінку). Перевірте шлях в атрибуті action тега <form>, що ініціював даний запит. Перевірте також, не порожній чи цей атрибут (і заданий чи).
Код помилки http сервера – помилка 406 Not Acceptable

Ресурс, зазначений клієнтом за даним URL, існує, але не в тому форматі, який потрібен клієнту. Разом з цим кодом сервер видає заголовки Content-Language, Content-Encoding і Content-Type.
Код помилки http сервера – помилка 407 Proxy Authentication Required

Proxy-сервер повинен санкціонувати запит перед тим, як пересилати його. Використовується із заголовком Proxy-Authenticate.
Код помилки http сервера – помилка 408 Request Time-out

Цей код відповіді означає, що клієнт не передав повний запит протягом деякого встановленого проміжку часу (який, зазвичай, задається в конфігурації сервера) і сервер розриває мережеве з’єднання.

Код помилки http сервера – помилка 409 Conflict

Даний запит конфліктує з іншим запитом або з конфігурацією сервера. Інформацію про конфлікт слід повернути в інформаційній частині відповіді.

Код помилки http сервера – помилка 410 Gone

Даний код показує, що викликаний URL більше не існує і назавжди видалений з сервера.

Код помилки http сервера – помилка 411 Length Required

Сервер відмовляється приймати запит без певного Content-Length.

Код помилки http сервера – помилка 412 Precondition Failed

Результат обчислення умови, заданого в запиті одним або декількома заголовками if … , Являє собою “брехню”.
Код помилки http сервера – помилка 413 Request Entity Too Large

Сервер не буде обробляти запит, тому що його зміст занадто великий.
Код помилки http сервера – помилка 414 Request URL Too Long

Сервер не буде обробляти запит, тому що його URL занадто довгий.
Код помилки http сервера – помилка 415 Unsupported Media Type

Сервер не буде обробляти запит, тому що його тіло має непідтримуваний формат.
Код помилки http сервера – помилка 416 Requested Range Not Satisfiable

Сервер повідомляє – форма запиту (необхідний діапазон) не здійсненна.
Код помилки http сервера – помилка 417 Expectation Failed

Сервер повідомляє – час очікування минув.

Код помилки http сервера – помилка 500 Internal Server Error

При обробці запиту на сервері один з його компонентів (наприклад, CGI-програма) видав аварійну відмову або зіткнувся з помилкою конфігурації. Причиною цього можуть бути неправильні інструкції в файлі. Htaccess, неправильні атрибути на CGI-скрипті (повинні бути 755). Так само, це може бути помилка в скрипті. Точну причину можна встановити, переглядаючи error.log.
Код помилки http сервера – помилка 501 Not Implemented

Клієнт запросив виконання дії, яку сервер виконати не може.
Код помилки http сервера – помилка 502 Bad Gateway

Сервер (або proxy-сервер) отримав неприпустимі відповіді іншого сервера (або proxy-сервера)
Код помилки http сервера – помилка 503 Service Unavailable

Даний код означає, що дана служба тимчасово недоступна, але в майбутньому доступ до неї буде відновлений. Якщо сервер знає, коли це станеться, може бути також виданий заголовок Retry-After.
Код помилки http сервера – помилка 504 Gateway Time-out

Ця відповідь схожа на 408 (Request Time-out), за винятком того, що шлюз або уповноважений сервер перевищив ліміт часу.
Код помилки http сервера – помилка 505 HTTP Version not supported

Версiя HTTP не пiдтримується даним сервером.

 Залишити відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *